Srdečně vás zveme na tradiční odbornou akci Kliniky anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci
Anestezie má zajistit klidnou a bezstarostnou mysl chirurga…
prim. MUDr. Alfréd Hirsch

Záštitu nad konferencí převzal rektor UP v Olomouci
prof. Mgr. J. Miller, M.A., Ph.D. a odborná společnost ČSARIM.

Sborník abstrakt Hirschova dne 2016 (PDF ke stažení) - klikněte ZDE

Slavnostní odpoledne v Arcibiskupském paláci 14. 4. 2016 od 17:00

věnované třicetiletému výročí vzniku Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci a významu jejího zakladatele prim. MUDr. Alfréda Hirsche. Vstup zdarma, nutná rezervace na e-mail: eva.copkova@fnol.cz do 31.3.2016

Odborný program konference 15. 4. 2016 v Clarion Congress Hotelu Olomouc

07:00 otevření registrace
08:30 zahájení konference
17:30 ukončení konference

Kompletní program ke stažení /*.pdf/

Slavnostní galavečer

od 19:30 restaurace Clarion Congress Hotel

Přihlášky k aktivní účasti v posterové sekci včetně zaslání abstrakt na e-mail: kuksa@tiscali.cz do 14. 3. 2016

Poplatky:

konference: lékaři 600Kč, zdravotní sestry 400Kč, studenti LF UP zdarma
workshop Využití ultrasonografie při obtížném zajištění dýchacích cest: 500Kč
workshop Využití ultrasonografie hrudníku při resuscitaci: 500Kč
slavnostní galavečer: 200Kč

 

Platba na účet 2934392/0800 u České spořitelny a.s., variabilní symbol 9108 a do zprávy pro příjemce vaše jméno a příjmení.

 

Potvrzení o provedené platbě předložte u registrace.

 

Pořadatel

Organizační a vědecký výbor konference:

MUDr. O. Klementová, Ph.D.
MUDr. B. Klementa
MUDr. Š. Fritscherová, Ph.D.

Kontaktní osoba:

Jindra Horáková
E – mail: Jindra.Horakova@fnol.cz
Telefon: +420 588 443 128