Srdečně vás zveme na tradiční odbornou akci Kliniky anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci
"Anestezie má zajistit
klidnou a bezstarostnou mysl chirurga…"

prim. MUDr. Alfréd Hirsch

Srdečně vás zveme na tradiční odbornou akci
Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
FN a LF UP v Olomouci.

Záštitu nad konferencí převzal rektor UP v Olomouci
prof. Mgr. J. Miller, M.A., Ph.D.

Slavnostní večer

13.4.2017 od 19:30 restaurace Clarion Congress Hotel se skupinou HB Band

Poplatky:

konference: lékaři 600Kč, zdravotní sestry 300Kč, studenti LF UP zdarma
workshop UZ hlavy a krku v anestezii a intenzivní medicíně: 600Kč (maximální počet 15 osob)
slavnostní večer: 300Kč

 

Platba na účet 36334811/0710, variabilní symbol 9108 a do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení. Platbu je nutné provést nejpozději dne 31.3.2017.

 

Poplatky za společenský večer prosíme uhradit také na výše uvedený účet, platba na místě nebude možná.

 

Potvrzení o provedené platbě předložte u registrace.

 

Termín k podání přihlášek na konferenci končí 31. 3. 2017 a žádné další přihlášky po tomto datu akceptovány nebudou. Upozorňujeme, že konferenční poplatky se účastníkům nevrací ani v případě, že se konference nezúčastní.

Pořadatel

Organizační a vědecký výbor konference:

MUDr. O. Klementová, Ph.D.
MUDr. B. Klementa
MUDr. Š. Fritscherová, Ph.D.

Kontakt:

Jindra Horáková
E – mail: Jindra.Horakova@fnol.cz
Telefon: +420 588 443 128