Srdečně vás zveme na tradiční odbornou akci Kliniky anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny FN a LF UP v Olomouci
Anestezie má zajistit klidnou a bezstarostnou mysl chirurga…
prim. MUDr. Alfréd Hirsch

Záštitu nad konferencí převzal rektor UP v Olomouci
prof. Mgr. J. Miller, M.A., Ph.D.

Sborník abstrakt Hirschova dne 2016 (PDF ke stažení) - klikněte ZDE

Pořadatel

Organizační a vědecký výbor konference:

MUDr. O. Klementová, Ph.D.
MUDr. B. Klementa
MUDr. Š. Fritscherová, Ph.D.

Kontakt:

marketing@fnol.cz